Khanova škola a projekt Khan Academy pro střední školy česky

Přehled nejen pro ověřující učitele a vedení partnerských škol

Velice si vážíme toho, že máme možnost spolupracovat se středními školami při ověřování lokalizace digitálních výukových zdrojů (DVZ) pro středoškoláky. Chceme zde na jednom místě shromáždit informace související s ověřováním. Podobně je shrnuje také záznam online setkání s ověřujícími učiteli: záznam školení pro učitele

O co jde? 

Bakaláři Software ve spolupráci s Khanovou školou lokalizují do češtiny (adaptují do českých podmínek) významnou část obsahu interaktivní online výukové platformy americké Khan Academy. Naše dlouhodobá práce je od ledna 2020 významně rozšířena o projekt podpořený MŠMT.

Přesný název projektu je Khan Academy pro střední školy česky a je financovaný z Evropských fondů v rámci OPVVV.

Jak práce postupují?

Od ledna překládáme cvičení, programovací výzvy, články a přetáčíme videa a audioprůvodce. Tyto výukové prvky spojujeme do kapitol a kurzů, tak jak je lze vidět na cs.khanacademy.org. V projektu jsou kurzy nazývány DVZ – digitální vzdělávací zdroje. Celkem jich bude 10. Aktuálně jsou v menu cs.khanacademy.org viditelné tyto kurzy z projektu: 

V testovacím režimu (nezobrazené v menu) jsou dostupné části dalších kurzů: 

Kurzy Analytické geometrie, Pravděpodobnosti a kombinatoriky, Fyzikální chemie a Informatiky nejsou prozatím v testovacím režimu dostupné.

Jaký je plán ověřování ve školách?

Počáteční fáze spolupráce 

Probíhá napřed jen s vyučujícími z ověřujících škol – spadá na září-prosinec 2020. Učitelé jsou seznámeni s hotovými a vznikajícími kurzy, na základě jejich podnětů probíhají další úpravy a ladění kurzů.

První část ověřování se studenty 

První ze dvou fází pilotáže ve výuce spadá na leden až červen 2021. V tomto období se budou pilotovat:

  • Na pražském gymnáziu PORG Libeň: Funkce, Komplexní čísla, Vlnění a zvuk, Elektřina a magnetismus, Obecná chemie a Programování
  • Na brněnském gymnáziu Elgartova: Funkce, Komplexní čísla, Vlnění a zvuk, Elektřina a magnetismus, Obecná chemie a Programování
  • Na pražské Masarykově střední škole chemické: Obecná chemie
  • Na pražském gymnáziu Zatlanka: Programování a Elektřina a magnetismus

Zapojení zvažuje také gymnázium Kroměříž: Komplexní čísla a Vlnění a zvuk

Druhá část ověřování se studenty

Ověřování druhé várky kurzů se studenty spadá na říjen 2021 až květen 2022, v tomto období se budou pilotovat:

  • Na pražském gymnáziu PORG Libeň: Analytická geometrie, Pravděpodobnost a kombinatorika, Fyzikální chemie a Informatika
  • Na brněnském gymnáziu Elgartova: Analytická geometrie, Pravděpodobnost a statistika, Fyzikální chemie a Informatika
  • Na pražské Masarykově střední škole chemické: Fyzikální chemie, Analytická geometrie, Pravděpodobnost a kombinatorika, Informatika
  • Na pražském gymnáziu Zatlanka: Informatika

Učitelům, kteří jsou zapojeni do ověřování bude z projektu finančně kompenzována aktivita související s vypracováním hodnocení k DVZ a to formou DPP. Jedná se o vyučující M, F, Ch a Inf/Prg.

Jak komunikujeme?

V říjnu plánované workshopy se z důvodů epidemiologické situace přesunuly do online prostoru, z online setkání pořizujeme záznam.

Průběžně Khanova škola odpovídá na dotazy k nabízenému obsahu a k tomu, jaké učitelské funkce lze na cs.khanacademy.org využívat a jak. Na tuto část byli zváni i učitelé, kteří nebudou přímo zapojeni v projektu, ale pro které máme odpovídající obsah také (matematika, organická chemie, hudební výchova, programování, storytelling, biologie). 

Na sociálních sítích nabízíme také představení funkcí Khan Academy učitelům z dalších škol, rodičům a studentům. 19. 11. 2020 proběhne další online představení v rámci Digicentra Elixíru Brno.

Jak podporujeme studenty se specifickými potřebami?

Ve všech kurzech matematiky doplňujeme videa o český transkript (titulky). Věříme, že je využijí nejen studenti s poruchou sluchu, ale mohou pomoci i při problémech s udržením pozornosti, či pro lepší orientaci v obsahu videa.

Kurzy Komplexní čísla a Funkce jsou již otevřeny pro zkušební provoz. Z pohledu projektu je to zkušební provoz a celé DVZ bude hotové až po doplnění všech přepisů videí pro neslyšící (chybí doplnit v asi 10 % videích) a po ověření ve školách.

Jak bude vypadat ověření se studenty?

MŠMT požaduje zápisy do třídnice z hodin se jmennými seznamy studentů. Počty studentů jsou dány tak, že minimálně kurzem musí projít skupina 10 studentů z jedné třídy a horní limit je stanoven na 3 třídy po 30 studentech. Naším úkolem je získat zpětnou vazbu studentů a hodnocení DVZ, neboli ověřeného kurzu od učitele. Ze strany Khanovy školy bude poskytnuta metodická podpora a pomoc s realizací.

Jakou metodickou podporu chystáme?

V rámci přípravy ověřování vzniká také kurz pro učitele přímo na platformě Khan Academy, kde si učitelé sami na sobě mohou vyzkoušet studentské funkce a interaktivní prvky. Jedná se o obecnou metodiku práce s interaktivními prvky a učitelskými funkcemi v kurzech.

Ke všem deseti kurzům (DVZ) vznikajícím v projektu vytváříme přehled obsahu s popisy všech výukových prvků a doporučením pro použití se třídou.

Jak proběhne odborné hodnocení kurzů?

Každý kurz (DVZ) bude po ověření ve třech ze čtyř partnerských škol a úpravách vzešlých z tohoto ověření předán k odbornému posouzení dvěma nezávislým hodnotitelům. Jeden hodnotitel je odborník v dané tématické oblasti, druhý je zkušený pedagog daného vyučovacího předmětu.

Začněte diskutovat na forum.khanovaskola.cz