Náš tým

Markéta Matějíčková Zakladatelka

Khanova škola existuje především díky práci dobrovolníků. Spolu s kolegy se snažím určovat potřeby a priority v oblasti překladů i organizace, které se pak spolu se všemi úžasnými lidmi ochotnými pomoci snažíme pokrýt. Na vyžádání s radostí vystavuji certifikáty a potvrzení o provedených překladech, spoluorganizuji překladatelské maratony.

Od roku 2011 spolupracuji s Khan Academy jako Czech Language Advocate.

Jsem absolventkou magisterského oboru Bezpečnostní technologie, systémy a management na UTB a pracuji ve společnosti EUROALARM.


Alena Vlachová Produkční videí, předsedkyně spolku

Když děti spí, vytáhnu grafický tablet a mikrofon. Po deseti letech vyučování přírodopisu a chemie na základní škole jsem nyní na rodičovské a baví mě tvořit videa. Vystudovala jsem VŠCHT, kde jsem přičichla ke vědě, ale doktorát jsem opustila, protože jsem se nadchla pro učitelství. Mám pedagogické minimum a zajímám se o různé vzdělávací směry a inovace.


Martina Randulová Správce překladů cvičení

Mým úkolem v KŠ jsou korektury titulků k matematickým a chemickým videům. Mimo KŠ se věnuji nejen svému doktorandskému studiu na Ústavu fyzikální chemie na VŠCHT v Praze, ale i všelijakému doučování od matematiky po chemii, v češtině, angličtině, či dokonce ve španělštině.


Petra Jirůtková Správce tvorby videí

Po bakalářském studiu ekonomie a finance na FSV v Praze a magisterském studiu financí v nizozemském Rotterdamu jsem se vrátila zpět do Prahy a věnuji se financím i nadále ve svém profesním životě. Koncept Khanovy školy mě už na gymnáziu zaujal, a tak moje aktivita dlouho nezůstala jen u příležitostné účasti na překladatelských maratonech. Na Khanově škole mám v současné době na starosti matematický obsah a tvorbu českých videí. Ve volném čase se věnuji i hře na klavír a sborové korepetici.


Daniel Hollas IT support

Do Khanovy školy jsem se namočil jako dobrovolník v roce 2014 a v letech 2018 a 2019 jsem byl předsedou spolku. Starám se mimojiné o technické a IT věci a správu překladů přírodovědných předmětů. Ve svém druhém životě dokončuji doktorát v oboru počítačová chemie.


Eda Tvůrce videí

Už nějaký ten pátek tvořím vzdělávací videa. V současné době tvořím pro Khanovu školu, ale také pro svůj vlastní kanál Na ubrousek. Jako absolvent oboru Matematická informatika na FJFI se věnuji především matematice, informatice a fyzice. Ve volném čase kromě natáčení běhám, šiji a programuji.


Matěj Bína Překladatel

Jsem učitel, grafik, designér, překladatel, hráč Magicu a D&D – a každý den se snažím posunout své hranice zas o kousek dál. Záleží mi na dobře odvedené práci a dostupnosti kvalitního vzdělání pro ty, kdo o něj stojí.


Adéla Macurová Překladatelka, korektorka

Točím videa z matematiky a poznáte mě v nich podle pracně utajovaného ostravského přízvuku (snažím se, ale vymazat se to nedá :)). Mám za sebou studium jazyků i informatiky, takže mě těší, že v nějaké práci můžu skloubit obě svá zaměření.


Zuzka Překladatelka

Studuji na Matematicko-fyzikální fakultě obor obecná matematika. Říkají o mně, že nemám daleko k učitelství, já se tomu zuby nehty bráním, nicméně mě výuka a různé teorie výuky zajímají, proto mě i nadchla Khanova škola, na které pomáhám s korekturami titulků.


David Žárský Korektor překladů

Jsem studentem magisterského oboru “Matematická analýza” na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V Khanově škole působím od léta 2018 jako překladatel a korektor překladů, čímž skvěle kombinuji svou vášeň k jazykům a matematice. Ve volném čase se věnuji například pěší turistice, skladbě veršovánek v různých jazycích či cestování.