Mozkotřesk: nástroj pro sledování pokroku celé třídy

Motivaci studentů můžete letos vyškrtnout ze svého seznamu úkolů. Mozkotřesk je nový nástroj, který vám pomůže zvýšit motivaci ve třídě po celý rok.

Mozkotřesk je na Khan Academy novinkou, proto ho prozatím máme v beta verzi. Jde o nový gamifikační nástroj pro sledování pokroku celé třídy. Cílem je motivovat každého studenta ve třídě ke společnému pokroku. Na nástroji je unikátní, protože spojuje a prezentuje pokrok celé třídy dohromady, což může pomoci motivovat i slabší studenty ve třídě.

Jak to funguje?

  • Modul Mozkotřesku započítává pokrok studentů ve všech kurzech s modulem mistrovství.
  • Celá třída společně odemyká „prstence“. 
  • Nový prstenec třída odemkne zvýšením úrovně mistrovství v jakékoli dovednosti (započítává se zvýšení na každou z úrovní Prozkoumáno, Nastudováno a Mistrovsky zvládnuto).
  • Nový prstenec třída odemkne, pokud kumulativně zvýší úroveň mistrovství tolikrát, kolik je ve třídě studentů. (Ve třídě o 26 studentech bude třeba 26 vylepšených úrovní, ve třídě o 20 studentech bude třeba vylepšených úrovní pouze 20. Pro odemykání nových prstenců nezáleží na tom, kteří ze studentů udělali pokrok.)

Mozkotřesk (v angl. Learnstorm) komentuje Sal Khan v následujícím videu:

Nástroj Mozkotřesk je k dispozici učitelům po celém světě a po celý školní rok. Sleduje nejen to, zda studenti plní zadané úkoly, ale i to, zda si skutečně probíranou látku osvojili. Nástroj vám pomůže budovat růstové nastavení mysli tím, že umožní sledovat pokrok dlouhodobě a radovat se ze společných úspěchů.

Mozkotřesk naleznete v nástěnce pro učitele a další informace o něm naleznete v tomto článku.

Budeme rádi za zpětnou vazbu na nástroj. Podělte se s námi o své příběhy z používání Mozkotřesku.

Začněte diskutovat na forum.khanovaskola.cz