Komplexní čísla

V rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky financovaného
z Výzvy 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II, OPVVV, MŠMT byla publikována kapitola pokrývající učivo Komplexních čísel.


Překlad byl realizován spoluprací spolku Khanova škola s firmou BAKALÁŘI software. Celkově má takto během dvou let vzniknout 10 kompletně přeložených kurzů z matematiky, IT, fyziky a chemie
určených primárně pro české středoškoláky.

V tuto chvíli jsou Komplexní čísla (29 výukových videí, 19 cvičení a 12 článků) připravena postoupit ve š. r. 2020/2021 k povinnému ověřování ve třídách spolupracujících středních škol a co více, jsou otevřena všem
školám i jednotlivcům. Dle zjištění ČŠI k distančnímu vzdělávání z dubna 2020 využívá českou lokalizaci Khan Academy 22% středních škol v ČR.

Khan Academy je americká nezisková organizace založená v roce 2009 Salmanem Khanem. Jejím cílem je poskytovat bezplatné a kvalitní vzd lání všem bez rozdílu pomocí platformy, na které jsou k dispozici nejen výuková videa, ale také interaktivní cvi ení. Khan Academy využívalo měsíčně 18 milión uživatelů po celém světě, v období uzavírek škol (COVID-19) počet uživatelů narostl na téměř 50 milionů měsíčně.
Důraz je kladen na bezchybné zvládnutí probírané látky, což může být důležitým doplňkem klasického vyučování ve školách. Khan Academy nabízí nejen kompletní látku matematiky, ale i mnoho dalších předmětů – od chemie přes programování až po dějiny umění.

Začněte diskutovat na forum.khanovaskola.cz